Từ chối trách nhiệm

Với tất cả nhưng thông tin chia sẻ trên boisomenh.vn mặc dù chúng tôi đã cố gắng để tìm thông tin đúng nhất chuẩn nhất cho bạn đọc nhưng không tránh khỏi thiếu sót. Vì đơn giản lĩnh vực này rất vô chừng, người này thấy đúng người kia thấy sai, khoa học cũng không thể giải thích hết được, ví dụ mơ gặp ma rồi đánh con 03 hôm sau trúng đề ai cũng không giải thích được.

Nên nếu bạn đọc và làm theo thì chúng tôi xem phép từ chối trách nhiệm về hậu quả gây ra nếu có. Cảm ơn bạn vì đã hiểu.

-team Boisomenh.vn-